top of page
הרשמה להנחת ילדים- £8

הרשמה להנחת ילדים- £8

£8.00Price

זהו הלינק להרשמת ילדים עד גיל 8 לכל הסיורים. אנא הכניסו את מספר הילדים שישתתפו בסיור והמשיכו דרך הךינק לתשלום

לאחר ההרשמה תקבלו מייל אישור הרשמה לילד/ה

 

bottom of page